LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA (CZ.3)

  • 20.09.2022, 14:36
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA (CZ.3) fot. Pixabay

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane wg tematyki poradnictwa, w tym publicznych, niepublicznych działających na zlecenie oraz prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonów, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi (DLA). Symbol (*) przy numerach tel. oznacza „koszt połączeń zgodnie z taryfą operatora”.

INTERWENCJA KRYZYSOWA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy. Dział Pomocy Społecznej. ZAKRES PORAD: Dział Pomocy Społecznej - pomoc doraźna. ADRES: ul. Ustronie 2b, 87-300 Brodnica. TEL. 56 498 27 42, 56 498 49 33 (*). DOSTĘPNOŚĆ: pn., śr., czw., pt. 7.15 – 15.15, wt. 8.-16., W okresie pandemii kontakt z pracownikami socjalnymi z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa. WWW/ E-MAIL: [email protected] DLA: dla mieszkańców miasta Brodnicy. 

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Jabłonowie Pom. ZAKRES PORAD: wsparcie kryzysowe. ADRES: ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie. TEL. 56 697 68 39 (*). DOSTĘPNOŚĆ: pn. 7.30-17., wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14. E-MAIL: [email protected] . DLA: mieszkańcy miasta i gminy Jabłonowo Pom. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni. ZAKRES PORAD: poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej. ADRES: GOPS, 87-335 Świedziebnia 92A. TEL. 56 49 384 60, 531 837 366 (*). DOSTĘPNOŚĆ: pn., śr., czw., pt. 7.30-15.20, wt. 7.30-16.00. E-MAIL: [email protected] . DLA: mieszkańcy gminy Świedziebnia.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. ZAKRES PORAD: monitorowanie bezpieczeństwa ADRES: ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica TEL. 56 49 41 005, 56 49 30 105 (*). DOSTĘPNOŚĆ: pon.-pt. w godz. 7.30-15.30. E-MAIL: [email protected] . DLA: osoba poszukująca pomocy w związku ze zdarzeniem kryzysowym. 

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. ZAKRES PORAD: monitorowanie bezpieczeństwa. ADRES: ul. Kamionka 23 87-300 Brodnica. TEL. 56 493 03 57, 56 498 32 26, 56 493 06 17 (*). DOSTĘPNOŚĆ: pon.-pt. w godz. 7.30-15.30. E-MAIL: [email protected] , [email protected] . DLA: osoba poszukująca pomocy w związku ze zdarzeniem kryzysowym. 

Centralne Zarządzanie Kryzysowe. ZAKRES PORAD: monitorowanie bezpieczeństwa. ADRES: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Aleje Ujazdowskie 5, 00-583 Warszawa. TEL. Całodobowy dyżur: 47 72 16 900,  785 700 177, e-mail: [email protected] . DOSTĘPNOŚĆ: 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu . WWW/ E-MAIL: www.gov.pl/web/rcb / [email protected] . DLA: świadek zagrożenia kryzysowego, osoba poszukująca informacji na temat zarządzania kryzysowego.

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy. ZAKRES PORAD: Dział Pomocy Społecznej - pomoc bezrobotnym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. ADRES: ul. Ustronie 2b, 87-300 Brodnica. TEL. 56 498 27 42, 56 498 49 33 (*). DOSTĘPNOŚĆ: pn., śr., czw., pt. 7.15 - 15.15, wt. 8-16. W okresie pandemii kontakt z pracownikami socjalnymi z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa. E-MAIL: [email protected] . DLA: mieszkańcy miasta Brodnicy.

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy. ZAKRES PORAD: dla osób bezrobotnych. ADRES: ul. Żwirki i Wigury 3, 87-300 Brodnica. TEL. 56 64 98 940 (*). DOSTĘPNOŚĆ: pn.-pt. godz. 7.15-15.15. E-MAIL: [email protected] . DLA: mieszkańcy powiatu brodnickiego. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. ZAKRES PORAD: dla osób bezrobotnych. ADRES: ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń. TEL. 56 669 39 00 (*). DOSTĘPNOŚĆ: pn.-pt. godz. 7.30-15.30. WWW/E-MAIL: [email protected], www.wuptorun.praca.gov.pl . DLA: mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego.

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia. ZAKRES PORAD: pod numerem infolinii udzielane są informacje o usługach urzędów pracy. ADRES: Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia, ul. Trawiasta 20 b, 15-161 Białystok. TEL. 19 524 (z Polski), +48 22 19524 (z zagranicy) (*). DOSTĘPNOŚĆ: pn-pt. w godz. 8-18. WWW/E-MAIL: www.zielonalinia.gov.pl / [email protected] . DLA:  zarejestrowani, poszukujący pracy, pracodawcy.

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świedziebni. ZAKRES PORAD: poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. ADRES: GOPS, 87-335 Świedziebnia 92A. TEL. 56 49 384 60, 531 837 366 (*). DOSTĘPNOŚĆ: pn., śr., czw., pt. 7.30-15.20, wt. 7.30-16. E-MAIL: [email protected] . DLA: mieszkańcy gminy Świedziebnia. 

Fundacja DIES MEI Ministerstwo Sprawiedliwości Fundusz Sprawiedliwych. ZAKRES PORAD: szerokie wsparcie dla ofiar przestępstw, ich rodzin oraz w niewielkim zakresie świadków przestępstw. ADRES: ul. Św. Jakuba 22,  87-300 Brodnica. TEL.  663 561 304 (*). DOSTĘPNOŚĆ: czw.-pt. 8-13. E-MAIL: [email protected] , [email protected] . DLA: mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego. 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Fundacji DIES MEI. ZAKRES PORAD: wsparcie informacyjne, psychologiczne, prawne i finansowe. ADRES: ul. Mickiewicza 49/49a, 87-100 Toruń. TEL. 693 288 017 - dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu (*). DOSTĘPNOŚĆ: na czas epidemii SARS-CV-2 zawieszono działalność osobistych konsultacji. WWW/ E-MAIL: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl / [email protected] , [email protected] . DLA: osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie. 

Linia Pomocy Pokrzywdzonym. ZAKRES PORAD: pomoc na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych. ADRES: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Funduszu Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa. TEL./E-MAIL/WWW: w celu otrzymania wsparcia należy w pierwszej kolejności kontaktować się z Linią Pomocy telefonicznie: 48 222 309 900 lub mejlowo: [email protected] Wsparcie udzielane jest podczas spotkań bezpośrednich, istnieje również możliwość otrzymania pomocy za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomoc może zostać udzielona w miejscu przebywania pokrzywdzonego przestępstwem. Wykaz miejsc świadczenia pomocy, wraz z danymi adresowymi, i numerami telefonów całodobowych znajduje się na stronie www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/. DLA: każda osoba uznana za osobę pokrzywdzoną przestępstwem, świadek i osoby im najbliższe, którym nie udzielono pomocy w tym samym zakresie z innycźródeł.

PRAWO KONSUMENCKIE

Powiatowy Rzecznik Konsumentów. ZAKRES PORAD: ochrona praw konsumenckich. ADRES: ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica. TEL. 56 49 50 847 (*). DOSTĘPNOŚĆ: pn.-pt. w godz. 7.30-15.30. E-MAIL: [email protected] . DLA: dla mieszkańców powiatu brodnickiego, w sprawach nie wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. ZAKRES PORAD: ochrona praw konsumenckich. ADRES: UOKiK, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. TEL. Infolinia konsumencka (prowadzona przez Federację Konsumentów) 801 440 220, 22 290 89 16 (*). DOSTĘPNOŚĆ: pn.- pt. w godz. 8-18. WWW/E-MAIL: www.uokik.gov.pl ,  [email protected]

PRAWA PACJENTA

Narodowy Fundusz Zdrowia. Kujawsko-Pomorski Oddział w Bydgoszczy. ZAKRES PORAD: prawa pacjenta. ADRES: ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz. TEL. Telefoniczna Informacja Pacjenta (całą dobę) 800 190 590 (*). DOSTĘPNOŚĆ: pn.- pt. w godz. 8-16. WWW/ E-MAIL: www.nfz-bydgoszcz.pl / [email protected]

Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala. ZAKRES PORAD: uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego: prawa pacjenta, leczenie w kraju i poza granicami, kolejki do świadczeń. ADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa. TEL. Telefoniczna Informacja Pacjenta (całą dobę) 800 190 590, Departament Obsługi Klientów 22 574 19 73 (*). DOSTĘPNOŚĆ:  pn.- pt. w godz. 8-16. WWW/ E-MAIL: www.nfz.gov.pl / [email protected] . DLA: każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym.

Rzecznik Praw Pacjenta ZAKRES PORAD: ochrona praw pacjenta ADRES: Biuro RPP, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa. TEL. 800 190 590 - bezpłatna infolinia. DOSTĘPNOŚĆ: pn.- pt. w godz. 8-18, także czat poprzez stronę www . E-MAIL: www.gov.pl/rpp , [email protected] . DLA: z porad może korzystać każdy, kto ma poczucie łamania praw pacjenta.

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych. ZAKRES PORAD: ochrona praw osób niepełnosprawnych. ADRES: Siedziba - ul. Żurawia 4 A,00- 503 Warszawa, telefon (22) 461 60 00. Korespondencja - Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. TEL. 801 801 015 (*). DOSTĘPNOŚĆ: pn.-pt. w godz. 8-17. WWW/ E-MAIL: www.niepelnosprawni.gov.pl / [email protected] . DLA: osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rzecznik Praw Dziecka - dziecięcy telefon zaufania. ZAKRES PORAD: ochrona praw dziecka. ADRES: Biuro RPD, ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa, tel. (22) 583 66 00, fax (22) 583 66 96, pn.-pt. w godz. 8.15-16.15. TEL. 800 121 212 - bezpłatna infolinia całodobowa. DOSTĘPNOŚĆ: przyjęcia interesantów - pn.-pt. w godz. 8.15-16.15, tel. (22) 583 66 00, 800 12 12 12 (prośba o wcześniejsze umówienie wizyty). WWW/ E-MAIL: www.brpd.gov.pl / [email protected] . DLA:  sprawy przemocy, relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych - może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. ZAKRES PORAD: pomoc psychologiczna i pedagogiczna dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy. TEL. 116 111 - połączenie bezpłatne. DOSTĘPNOŚĆ: 7 dni w tygodniu przez całą dobę. WWW: https://116111.pl  . DLA: osoby poniżej 18. roku życia w każdym kraju europejskim.

Ciąg dalszy informatora w kolejnym wydaniu Biuletynu Powiatowego

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe