Potencjał twórczy

  • 26.05.2022, 16:59
Potencjał twórczy

Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego – to główna idea programu powstającego w Brodnickim Domu Kultury, który ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej. 

Jak to zrobić? 
Skoro już wiemy dla kogo pracujemy, mamy zdiagnozowany program rozwoju kultury, wystarczy – w pierwszej kolejności - uruchomić wyobraźnię. Uznano, że główny nacisk programu położony być musi na nawiązywanie przez domy kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działają. Brodnicki Dom Kultury realizował diagnozę w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Dzięki realizacji zadania udało się zwiększyć partycypację społeczną w tworzeniu kształtu oferty kulturalnej. Przedstawiciele lokalnej społeczności, którzy wzięli udział w badaniu wskazali kierunki, którymi BDK powinien podążać by zaspokajać ich potrzeby kulturalne. Pozwoliło to stworzyć ofertę „szytą na miarę” oczekiwań odbiorców.

- Różnorodność wykorzystanych metod i technik badawczych – mówi Małgorzata Miętkiewicz, dyrektorka BDK -  pozwoliła nam dotrzeć do szerokiej grupy respondentów, będącej przedstawicielami różnych grup społecznych.

Analizując odbiorców oferty pracownicy BDK dostrzegli m.in. brak aktywnego udziału w życiu BDK osób w tzw. wieku produkcyjnym. W związku z tym  za inicjatywę niezwykle ważną i potrzebną uznano zachęcenie do uczestnictwa w życiu BDK  osoby długotrwale bezrobotne, korzystające zw wsparcia ośrodka pomocy społecznej, a także osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W tych przypadkach organizatorzy życia kulturalnego powinni liczyć na wsparcie takich instytucji jak MOPS, mający ułatwiony dostęp do ludzi, potencjalnych odbiorców kultury. BDK zamierza podjąć współpracę z oddaloną od miasta świetlicą środowiskową „Na Kałasce”, zlokalizowaną w sąsiedztwie bloków socjalnych.

Oferta kulturalna BDK musi być także dopasowana do grupy osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Zadanie konieczne, choć niezwykle trudne. Bardzo często do BDK przyprowadzane są, przez swoich opiekunów, na zajęcia dzieci. Dla nich już sam pobyt jest atrakcją, o programie działań kulturalnych nie wspominając. A co zrobić z przyprowadzającymi – gospodyniami domowymi, babciami, dziadkami, opiekunkami? Dla nich też trzeba znaleźć specjalną ofertę kulturalną, a nie tylko krzesło, fotel, ławeczka i szatnia. Tu powinny się rodzić kolejne pomysły, bliskie inicjatywom klubów seniora.

Gdzie i z kim?
BDK dysponuje wyposażonym obiektem o powierzchni 1647 m kw., położonym w centrum miasta (duży, bezpłatny parking). Sala widowiskowa pomieści 300 osób. Do tego dwie sale wystawowo – konferencyjne, pracownie: taneczna, muzyczna, wokalna, plastyczna, hol wykorzystywany do imprez kameralnych. Korzystać może z obiektów miejskich: Pałacu Anny Wazówny, Hali OSiR – szczególnie przy organizacji dużych koncertów. Na letnie koncerty plenerowe oddany jest teren na Przedzamczu. W planie wykorzystanie Osiedlowego Domu Kultury na tzw. blokowisku, przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową oraz świetlicy środowiskowej „Na Kałasce”.
Kadra to ludzie ze sporym doświadczenie, osiągnięciami twórczymi, sukcesami, nagrodami: Maciej Zajda, magister, absolwent UMK w Toruniu, choreograf, tancerz, animator kultury, organizator przeglądów tanecznych,  mistrz Polski w stylu loking, Magdalena Dobrosielska, magister sztuki, absolwentka UW-M w Olsztynie o specjalności edukacja artystyczna, Marcin Szymielewicz, magister sztuki, absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, wydział grafiki warsztatowej –  nagrody - krajowe i międzynarodowe na wystawach malarskich,  Aneta Giemza – Bartnicka, absolwentka Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, studiowała na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Joanna Nahring – Roszkowska – absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku, wydział wokalno – aktorski, studia zagraniczne w Stuttgarcie, Hannowerze i Florencji, Piotr Mrozowski – oświetleniowiec, Bartosz Lewandowski - koordynator młodzieżowych zespołów muzycznych, akustyk,  Mateusz Gutfeld – prowadzi zajęcie cyrkowe, warsztaty, Katarzyna Watkowska – organizatorka pokazów filmowych m.in. w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego. A wszystkim dowodzi Małgorzata Miętkiewicz, jako dyrektor BDK, absolwentka UMK, 25 lat pracy w instytucjach kultury oraz Krystyna Gajkowska – mgr ekonomii, doświadczona księgowa, znakomicie radząca sobie m.in. w rozliczaniu projektów grantowych. Siła sprawcza potencjał twórczy, godny miasta Brodnicy!
                                                        *
Program Domy Kultury + Inicjatywy Lokalne Edycja 2022 realizowany jest ze środków finansowych z Narodowego Centrum Kultury.
Nabór wniosków dotyczących udziału w tej inicjatywie przyjmowany jest przez Brodnicki Dom Kultury do 4 czerwca br. Wyniki najlepszych propozycji poznamy 15 czerwca, przed Bożym Ciałem.

Bogumił Drogorób

Fot. Archiwum BDK

Zdjęcia (1)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe