Wieści z Magistratu

  • 26.10.2021, 13:44
Wieści z Magistratu

Dofinansowanie na budowę ul. Strażackiej

Brodnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 655 000 zł na budowę ul. Strażackiej w Brodnicy. Taka informacja została dziś zamieszczona na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza Gmina Miasta Brodnicy złożyła 3 wnioski o dofinansowanie:
1. Modernizacja Brodnickiego Domu Kultury (BDK) celem stworzenia dodatkowych powierzchni użytkowych
2. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (Szkoła Podstawowa nr 4) w Brodnicy
3. Budowa ul. Strażackiej w Brodnicy
Niestety na dwa pozostałe zadania Gmina Miasta Brodnicy nie otrzymała dofinansowania.

 

Zagłosuj na projekt!

Od 26 października do 10 listopada mieszkańcy Brodnicy mogą głosować na projekty przyjęte do Budżetu Obywatelskiego. Prawo udziału w głosowaniu mają wszyscy mieszkańcy Brodnicy, bez ograniczeń wiekowych. Każdy mieszkaniec może złożyć tylko i wyłącznie jedną kartę do głosowania, na której oddaje swój głos na jeden wybrany projekt. Złożenie większej ilości kart oznacza, że wszystkie karty złożone przez tego mieszkańca zostaną uznane za nieważne. 

Głosowanie odbywa się w następujących formach:
1) poprzez wrzucenie Karty do głosowania do urny znajdującej się przed wejściem do budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy w godzinach pracy urzędu;
2) korespondencyjnie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Głosowanie - Budżet Obywatelski na rok 2022” na adres: Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23;
3) elektronicznie, za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu wysłanego na adres [email protected] wpisując w temacie wiadomości „Głosowanie - Budżet Obywatelski”.

Karta do głosowania zawiera: numer projektu, tytuł projektu, szacunkowy, zweryfikowany koszt jego realizacji oraz kratkę do głosowania, w której zostaje przyznany głos.
Mieszkaniec biorący udział w głosowaniu zobowiązany jest do podania na Karcie do głosowania swoich danych osobowych, tj. nazwiska i imienia, adresu zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania) oraz datę urodzenia i do złożenia swojego czytelnego podpisu (nazwisko i imię). Niedopełnienie tego wymogu spowoduje, że Karta do głosowania zostanie uznana za nieważną.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brodnicy w zakładce https://budzetobywatelski.brodnica.pl/zasady-glosowania/. Lista projektów oraz karta do głosowania w załączniku do wiadomości.

Zapraszamy do udziału w głosowaniu.

 

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Ruszył nabór wniosków w programie „Granty PPGR”, ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Celem programu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu.
Program obejmuje dzieci rodzin (w linii prostej, tj. rodziców, dziadków, pradziadków/opiekunów prawnych), których krewny pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości popegeerowskiej.
Nabór dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mieszkających na terenie Gminy Miasta Brodnicy prowadzony będzie w Urzędzie Miejskim w Brodnicy (kancelaria ogólna, parter, pokój 101) w terminie od 22 października 2021 r. do 29 października 2021 r. w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30-15:30, wtorek w godz. 7:30-16:00 oraz piątek w godz. 7:30-15:00) . 

Wymagane dokumenty:
    1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę; (załącznik nr 7)
    2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę; (załącznik nr 8)
    3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy je dołączyć do powyższego oświadczenia;
    4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe