Piszemy wnioski, konsultujemy w samorządach

  • 07.02.2020, 11:21
Piszemy wnioski, konsultujemy w samorządach

Odważnie, zmieniajmy rzeczywistość

Nowe pracownie i warsztaty w szkołach zawodowych, studia podyplomowe, staże, szkolenia i kursy zawodowe dla osób poszukujących pracy, budowa oczyszczalni ścieków, także tych przydomowych czy instalacja nowoczesnego oświetlenia ulic. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego są środki na różnorodne działania, dzięki którym poprawia się jakość życia w regionie.

Kształcenie zawodowe

Budowa, rozbudowa, nadbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną nowych lub już istniejących obiektów szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne jest tematem konkursy w którym nabór wniosków trwa do 28 lutego. Pula środków w konkursie wynosi 1,7 mln złotych. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne. Więcej na stronie mojregion.eu

Infrastruktura wodno-ściekowa

Trzy miliony złotych znajduje się w puli konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, którego tematem jest rozwój infrastruktury wodno-ściekowej. Nabór trwa do końca czerwca. Konkurs jest przeznaczony przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego. Wnioski mogą składać również związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz partnerzy prywatni we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Środki będzie można uzyskać na między innymi budowę, przebudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów zaopatrzenia w wodę, ujęć i stacji uzdatniania wody, inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowym, a także instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz zakup urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej (m.in. laboratoriów i instalacji kontrolno-pomiarowych). 

Wsparcie outplacementowe

Ouplacement to program wsparcia w poszukiwaniu nowej pracy dla  pracowników zwalnianych przez firmy grupowo lub indywidualnie. W konkursie wnioskodawcą może być instytucja mająca co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze aktywizacji zawodowej i/lub wsparcia outplacementowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dla ostatecznych odbiorów przygotuje program, który będzie zawierać m.in. doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia, kursy, studia podyplomowe, staże, subsydiowane zatrudnienie, sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia. Pula środków w konkursie to 8,2 mln złotych, a nabór wniosków trwa do 28 lutego. 

Oświetlenie uliczne

Jednostki samorządu terytorialnego, samodzielnie lub w związkach i stowarzyszeniach, samorządowe jednostki organizacyjne lub zarządca infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego z terenu wojewódzkiego ZIT-u mogą ubiegać się o dofinansowanie w konkursie dotyczącym modernizacji systemów oświetlenia ulicznego (w tym budowy lub zamiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz montażu inteligentnych systemów zarządzania oświetleniem). Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów  konkursie wynosi 4,5 mln złotych. Wnioski można składać pomiędzy 17 a 28 lutego. 


(bd)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe