Dotacja na modernizację systemu ogrzewania

  • 11.01.2020, 11:21
Dotacja na modernizację systemu ogrzewania

Od 13 stycznia 2020 roku rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na modernizacji systemu ogrzewania. Jest to kontynuacja programu realizowanego w naszym mieście w latach 2018 – 2019. 

Z dotacji może skorzystać każdy mieszkaniec Brodnicy chcący pozbyć się tak zwanego „śmieciucha”, a tym samym przyczynić się do poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Zasady udzielania i wysokość dotacji określa uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Brodnicy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz. 1524).

Dotacja z budżetu gminy Miasta Brodnicy przewiduje dofinansowanie w wysokości 80% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji, jednak nie więcej niż: 

• 3 500 zł w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej;
• 3 500 zł w przypadku modernizacji źródła ciepła na ogrzewanie gazowe;
• 2 500 zł w przypadku modernizacji źródła ciepła na ogrzewanie olejowe;
• 2 500 zł w przypadku modernizacji źródła ciepła na piec ogrzewany paliwem stałym w tym biomasę, spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690 z późn. zm.).

Wnioski składa się w trybie ciągłym w terminie do 31 lipca danego roku. Wnioski rozpatruje komisja powołana przez Burmistrza Brodnicy według kolejności ich wpływu, do wyczerpania kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta na dany rok budżetowy. Komisja dokonuje oględzin istniejącego źródła ciepła podlegających wymianie bądź likwidacji, potwierdzając zasadność przeprowadzenia inwestycji w protokole.

Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy, sporządzonej zgodnie przepisami ustawy o finansach publicznych, zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Miasta Brodnicy.

Środki finansowe przekazywane są przed rozpoczęciem prac, na zasadach określonych w umowie.

Opr. (v)
 

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe