Wójt Gminy Brodnica

  • 26.02.2021, 14:39
Wójt Gminy Brodnica

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Brodnica
 
I. Działki położone w obrębie wsi Kominy, zapisane w KW TO1B/00030387/8, oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem „MN”- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Możliwość przyłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej. Działki położona w odległości ok. 5 km od m. Brodnica. 

1) Działka nr 247/125 o pow. 0,1256ha – cena wywoławcza – 50 000,00zł (brutto), 
Termin i miejsce przetargu: 26 marca 2021r godz. 10.00 

2) Działka nr 247/126 o pow. 0,1045ha - cena wywoławcza – 50 000,00zł (brutto),
Termin i miejsce przetargu: 26 marca 2021r godz. 10.15 

3) Działka nr 247/127 o pow. 0,1027ha - cena wywoławcza – 50 000,00zł (brutto),
Termin i miejsce przetargu: 26 marca 2021r godz. 10.30 

II. Działka położona w obrębie wsi Gorczenica, zapisana w KW TO1B/00026235/7, oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem „2UM”- tereny zabudowy usługowo mieszkaniowej. Możliwość przyłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej. Działka położona w centrum wsi przy drodze asfaltowej w odległości ok. 5 km od m. Brodnica. 

1) Działka nr 69/6 o pow. 0,1954ha – cena wywoławcza – 80.000,00zł (brutto) 
Termin i miejsce przetargu: 26 marca 2021r godz. 10.45 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Brodnica ul. Mazurska 13, sala 105 
Podane ceny są cenami brutto - zawierają Vat.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wys. 10% ceny wywoławczej najpóźniej do  22.03.2021r. na wskazany numer działki. Za prawidłowo wpłacone wadium uznaje się wpływ środków na rachunek w podanym terminie. Wadium w gotówce należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Brodnica- PNB Paribas Bank Polska  nr 87 2030 0045 1110 0000 0202 2250. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się lub niestawienia do zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał wpłacone przez niego wadium przepada na rzecz sprzedającego. Postąpienie wynosi 1 proc. ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Nieruchomości sprzedawane są wg. danych ewidencyjnych i w razie potrzeby wznowienia granic prace geodezyjne odbywają się staraniem i na koszt nabywcy. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu a w przypadku:

-  osoby prawne podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis z KRS wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,

-  małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem,

- pełnomocników osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego
                
Szczegółowych informacji na  niniejszy temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Brodnica ul. Mazurska 13 w dniu urzędowania, pok. 309, lub telefonicznie pod nr (056) 49 416 34.

                                Wójt Gminy Brodnica
                                   /-/ Adam Zalewski

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe