Wieści z Magistratu

  • 26.02.2021, 14:33
Wieści z Magistratu

Bezpłatna mammografia

Geneva Trust Polska Sp. z o. o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka i Diagnostyka zaprasza mieszkanki Brodnicy – panie od 50 do 69 roku życia (rocznik 1952-1971) na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi - Etap podstawowy finansowany przez Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania zaplanowane zostały na 25 lutego 2021 r. przy Pałacu Anny Wazówny ul. Zamkowa 1 w Brodnicy. Rejestracja tel. pod nr tel. 58 767 34 44.

 

Umowy nie podpisano

Na spotkaniu 29 stycznia władz miasta i przedstawicieli firmy, która wygrała przetarg na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy”, nie doszło do podpisania umowy na wykonanie inwestycji. Nie doszło, bo wyłoniona w przetargu firma jej zdaniem i zdaniem miasta nie była w stanie wykonać inwestycji w terminie i zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Zmiany wcześniejszych terminów podpisania umowy z Wykonawcą inwestycji dokonywano na jego prośbę. Pierwsze przesunięcie terminu Wykonawca tłumaczył (pismo z dnia 29.12.2020 r.) tym, że została nałożona kwarantanna w związku z COVID-19 na osobę kierownika budowy oraz kwarantannie zostali poddani również wszyscy członkowie Zarządu Spółki JPD Sp. z o.o. sp.k. Miasto po uzgodnieniu z wykonawcą wyznaczyło następny termin podpisania umowy na 20.01.2021 r. Na spotkaniu w tym dniu, na które stawili się umocowani przedstawiciele Konsorcjum firm: JPD Sp. z o.o Sp.k. oraz Zakład Budowlany „KRUPIŃSKI” Jan Krupiński, uzgodniono kolejny termin podpisania umowy, tym razem na 29.01.2021r.

Kolejnej zmiany terminu dokonano również na prośbę Wykonawcy ponieważ stwierdził on konieczność sprawdzenia dostępność drewna dębowego, potrzebnego do wybudowania pomostów. Ostatecznie podczas spotkania 29 stycznia br. jeszcze raz mówiono o warunkach, które musi firma spełnić, by taką umowę Urząd podpisał. Przedstawiciele Urzędu, na czele z burmistrzem i jego zastępcą wskazali na rozbieżności, występujące w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedstawionym przez firmę a kosztorysem inwestorskim. Miasto zauważyło, iż pozycje i zakres prac wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym są nieobjęte zakresem zadania przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie przedmiaru, w postaci robót przygotowawczych do każdego z elementów takich jak: „pomost i elementy towarzyszące”, „hangar Towarzystwa Żeglarskiego” oraz „budynek przebieralni”. Ponadto, stwierdzono znaczną rozbieżność pomiędzy wartościami posiadanego kosztorysu inwestorskiego oraz zakresem finansowym jaki przedstawił Wykonawca. Największą rozbieżność stwierdzono w pozycji budynku przebieralni i budynku hangaru. Różnica pomiędzy kosztorysem inwestorskim, a przedstawionym zakresem finansowym w pozycji budynek hangaru stanowi około 1.000.000 zł, a budynek przebieralni około 900.000 zł. Ostatecznie po dyskusji i ze względu na obawy związane z dotrzymaniem terminu wykonania umowy zgodnie z warunkami kosztorysu inwestorskiego Wykonawca oświadczył, iż uchyla się od podpisania niniejszej umowy.


Aby pociągi jeździły

Jarosław Radacz Burmistrz Brodnicy oraz Paweł Grzybowski Burmistrz Miasta Rypin i Jarosław Perzyński Burmistrz Miasta Sierpca, podpisali 10 lutego br. w Rypinie deklarację o współpracy i podjęciu wspólnych działań na rzecz reaktywacji ruchu pasażerskiego na linii kolejowej nr 33.
W deklaracji czytamy m. in.: „W ubiegłym roku minęło 20 lat od kiedy na odcinku Sierpc – Rypin - Brodnica przejechał ostatni pociąg pasażerski. Do tej pory odbywa się na niej ruch towarowy, stanowiąc ważne ogniwo dostaw do przedsiębiorstw naszego regionu. Informacja o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycjach, które będą jej towarzyszyły stała się dla nas inspiracją do podjęcia działań, zmierzających do przywrócenia ruchu pasażerskiego. Podjęta inicjatywa jest wyrazem ogromnego zapotrzebowania lokalnej społeczności i przedsiębiorstw na dostęp do alternatywnych w stosunku do drogowego środków transportu.
Jesteśmy przekonani, że przywrócenie połączeń pasażerskich wpłynie pozytywnie na rozwój naszych miast, podniesie poziom innowacyjności, zapewni przestrzenne i infrastrukturalne warunki inwestycji gospodarczych i umożliwi szansę na dalszy dynamiczny rozwój całego naszego regionu. Reaktywacja połączeń pasażerskich będzie miała również korzystny wpływ na środowisko naturalne z uwagi na fakt, iż kolej to jeden z elementów zrównoważonego transportu, świadczącego o nowoczesności i właściwym kierunku rozwoju danego regionu.”


Stan prawny gruntów pod miejskimi drogami uregulowany

Zakończył się długoletni proces regulacji stanów prawnych gruntów zajętych drogami publicznymi w naszym mieście. Procedura ta wymagała długotrwałych postępowań przed Sądem Rejonowym w Brodnicy w celu założenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa w drodze zasiedzenia oraz uzyskania przez Powiat Brodnicki deklaratoryjnych decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie komunalizacji mienia na rzecz Powiatu Brodnickiego. 17 lutego Gmina Miasta Brodnica podpisała z Powiatem Brodnickim akt notarialny dot. przeniesienia praw własności gruntów pod ulicami miejskimi, które na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Brodnicy stały się drogami gminnymi. 
 

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe