Wiatr w żagle lokalnych inicjatyw

  • 09.01.2020, 15:21
Wiatr w żagle lokalnych inicjatyw

Blisko 5 milionów złotych znalazło się w puli środków, które zarząd województwa planuje przekazać organizacjom pozarządowym z regionu na realizację zadań publicznych w 2020 roku. 

Nabór wniosków w większości uruchomionych otwartych konkursów ofert trwa do 15 stycznia. Wnioski można składać za pomocą internetowego generatora. 

- Działające w Kujawsko-Pomorskiem instytucje trzeciego sektora to ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Cieszę się, że dzięki środkom samorządu województwa mogą aktywnie działać. Tym bardziej, że w ich przedsięwzięcia angażują się zwykli mieszkańcy regionu. Zapraszam do składania wniosków o wsparcie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Ogłoszone przez Urząd Marszałkowski konkursy dotyczą realizacji projektów między innymi w zakresie kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Nabór wniosków w większości z nich potrwa do 15 stycznia.

Aktualna lista konkursów:

- prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych w województwie kujawsko-pomorskim

- zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

- rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim

- przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim

- aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień

- wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym

- wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe

- wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów

- wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi

-  ochrona i promocja zdrowia

- zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa

- zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych

- dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

-  rozwój i promocja kulturowych szlaków turystycznych w województwie kujawsko-pomorskim

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- ochrona zdrowia psychicznego

- zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji

- wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich

- upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu (imprezy małe)

- upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu (imprezy duże)

Wszystkie ogłoszenia konkursowe oraz generator ofert na ngo.kujawsko-pomorskie.pl

(bd)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe