Kontakt

Wydawca:
Mediator, Wojciech Pielecki

Adres redakcji:
ul. Wyspiańskiego 10A
87-300 Brodnica

tel. 56 649 84 73
e-mail: [email protected]    

Redaktor naczelny:
Marek Ewertowski

Zespół redakcyjny:

Bogumił Drogorób
Wiesława Kusztal
Jolanta Tomella
Justyna Klimowska

Współpraca:
Wojciech Płotka